+30 2811 103060

Πιστοποίηση

TUV Certificate

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1384 (ΦΕΚ 32Β, 16/1/2014) βασισμένες στα πρότυπα EN ISO 9000 και ISO 13485, οι εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύστημα «Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Αυτό σημαίνει ότι ΚΑΘΕ κατάστημα Οπτικών που αποθηκεύει (stock) και διακινεί φακούς επαφής και υγρά συντήρησής των είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί ορισμένα πρότυπα για τη διασφάλιση της υγείας του χρήστη.


Μετά από διεξαγωγή επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του contact-lenses.gr στο Ηράκλειο Κρήτης, κρίθηκε ότι η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου για το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης που εφαρμόζει στην στην Εμπορία και Διακίνηση Φακών Επαφής και Υγρών Συντήρησης Φακών Επαφής.


Η πιστοποίηση εκδόθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD GROUP ο οποίος εξασφαλίζει την εγκυρότητα, την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και την ισχύ των πιστοποιητικών που αποδίδει στους κατασκευαστές και προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξιοπιστία στις εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται και παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η πιστοποίηση που έλαβε η contact-lenses.gr (Σ.Πλαϊνης – Δ.Μεστουσάκη ΟΕ) (Aρ. Μητρώου 04520170038), αποτελεί μια απόδειξη της πολυετούς προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της επιχείρησης, τόσο στις ποιοτικές εμπορικές επιλογές, όσο και σε θέματα αναπτυξης των συστημάτων διαχείρησης σύμφωνα με τα ανανωρισμένα και ισχυρά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεσμευόμαστε για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχουμε τα τελευταία χρόνια και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των υπηρεσιών μας όσον αφορά την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σας παρέχουμε.

TUV Certificate