Μenicon Partners

H contact-lenses.gr έχει επιλέξει να συνεργάζεται με οπτικά καταστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (Μenicon partners), που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και οπτικούς-οπτομέτρες με εμπειρία στην εφαρμογή φακών επαφής με δυνατότητα αντιμετώπισης ακόμα και των πιο απαιτητικών κλινικών περιστατικών. 

Οι Menicon Partners έχουν πρόσβαση σε επιμορφωτικό υλικό και ειδικό λογισμικό της Menicon για την επιλογή των καταλληλότερων φακών για κάθε περιστατικό, ενώ συχνά συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σεμινάρια που διοργανώνει η contact-lenses.gr.

Optical House © 2020 All rights reserved