Η ετήσια τήρηση της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρίες ανακηρύχθηκε από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1992. Σκοπός της είναι να προάγει τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης καθως και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα