Ορθοκερατολογία σε ένα αγόρι 10 ετών για τον "έλεγχο" της μυωπίας. Το αξονικό μήκος του οφθαλμού πριν την χρήση των φακών Menicon Z night ήταν περιπου 24.7 mm, και το διαθλαστικό του σφάλμα -2.50 /-0.50 x 180.

Την πρώτη εβδομάδα η δεκαδική οπτική του οξύτητα χωρίς γυαλιά ήταν 0.8+ , ενώ με περιπου -0.50 D επιδιάθλαση έφτανε σε 1.2. Η συμμετρική επιπέδωση του κεντρικού τμήματος του κερατοειδή είναι εμφανής στην τοπογραφία.
#orthok #menicon #myopiacontrol #znight #orthokeratology #myopia