Ο διπλός, κάθετα ασύμμετρος σχεδιασμός των Miru 1 Month for Astigmatism, ακολουθεί την φυσιολογική ασύμμετρη κάλυψη του φακού από τα βλέφαρα και εγγυάται όχι μόνο την έκκεντρη τοποθέτηση του φακού στον οφθαλμό αλλά και τη μη περιστροφή του.