Στόχος της εταιρείας είναι η εφαρμογή προηγμένης έρευνας στην δημιουργία και κατασκευή άνετων και ασφαλών πάνω απ όλα φακών επαφής. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο η Menicon διεξάγει έρευνα στους φακούς επαφής σε επίπεδο χημικής δομής των υλικών και διεξάγει αναλύσεις σε μοριακό επίπεδο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Menicon συνεργάζεται όχι μόνο με κλινικές αλλά και με Πανεπιστημιακά ιδρύματα.