Ο ήλιος μπορεί να μας χαρίζει το ορατό φως (που αποτελείται από φωτόνια με μήκη κύματος μεταξύ 400 και 700nm) εμπλουτίζοντας τον οπτικό μας κόσμο και τις αισθητικές μας εμπειρίες, αλλά παράλληλα εκπέμπει υπεριώδη (Ultraviolet-UV) ακτινοβολία, η οποία διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα: την UV-A (από 320 μέχρι 400 nm), την UV-Β (από 280 μέχρι 320 nm) και την UV-C (από 200 μέχρι 280 nm), η οποία απορροφάται από την ατμόσφαιρα. Όσο μικρότερο το μήκος κύματος των φωτονίων τόσο υψηλότερη η ενέργεια που περιέχουν, και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να προκαλέσουν διάσπαση των μορίων από τα οποία απορροφούνται. Αν τα φωτόνια χαμηλού μήκους κύματος φτάνανε στον αμφιβληστροειδή, το φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού, θα προκαλούσανε φωτο-οξειδωτική βλάβη που θα οδηγούσε σε τύφλωση.

Αν και σημαντικό ποσοστό της UVA ακτινοβολίας απορροφάται από τον κερατοειδή και τον φακό του οφθαλμού, ένα μικρό ποσοστό φτάνει στον αμφιβληστροειδή, αλλά αυτό ίσως είναι επώδυνο σε βάθος χρόνου μια και πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο αποτελεί τον κυριότερο αιτιολογικό παράγοντα της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς (Age-related macular degeneration), της κυριότερης αιτίας τύφλωσης στο Δυτικο-Ευρωπαϊκό κόσμο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι επιτακτική η χρήση κατάλληλων προστατευτικών φακών (γυαλιών ηλίου) που να φιλτράρουν το 99-100 % της υπεριώδη ακτινοβολίας UV-A και UV-B. Για να είμαστε σίγουροι, βέβαια, ότι αγοράζουμε γυαλιά που παρέχουν τέτοιου είδους προστασία, θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση από την ευρωπαϊκή κοινότητα (CE mark). Μη-πιστοποιημένα - «βαμμένα» γυαλιά ηλίου που κυκλοφορούν στην αγορά όχι μόνον δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία γιατί φιλτράρουν μεγάλο ποσοστό του (χρήσιμου) ορατού φωτός και όχι όλη την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά επίσης παρουσιάζουν οπτικές παραμορφώσεις και ατέλειες που επηρεάζουν την οξύτητα της όρασης και τη χρωματική αντίληψη.

Στο Optical House προτείνουμε ειδικές λύσεις για τους ανθρώπους που ασχολούνται με απαιτητικά, ως προς τον ήλιο, επαγγέλματα (π.χ. οδηγοί, αγρότες) ή είναι λάτρεις των αθλημάτων της θάλασσας.