Η ετήσια τήρηση της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρίες ανακηρύχθηκε από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών το 1992. Σκοπός της είναι να προάγει τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης καθως και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία, εκ των οποίων το 80% ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η Συνέλευση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες βασιζόμενη στις πολυετείς εργασίες του ΟΗΕ στον τομέα αυτόν, ενέκρινε το 2006 τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Το θέμα για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες είναι "Μετασχηματισμός προς μια βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία για όλους".
Η Ατζέντα του 2030 δεσμεύεται να μην "αφήσει κανέναν πίσω". Οι κυβερνήσεις, τα άτομα με αναπηρίες και οι οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματά τους, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να εργαστούν ως "ομάδα" για την επίτευξη των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Συστηματική είναι η πρόσπαθεια όλων μας στην ομάδα contact-lenses.gr, όχι μόνο να υπενθυμίζουμε το δικαίωμα όλων στην ποιότητα της όρασης αλλά και να το κάνουμε πράξη. Στοχεύουμε στην ενημέρωση όλων για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης , παρουσιάζοντας και εφαρμόζοντας συνεχώς νέες τεχνικές και προϊόντα που είναι δυνατόν να προσφέρουν μια πιο άνετη ζωή στους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης.