Είναι κατανοητό ότι στις μέρες μας, ο προγραμματισμός συχνών ραντεβού για έλεγχο της όρασης μας είναι πιο δύσκολος, ειδικά για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Στην καθημερινή κλινική πράξη η αξιολόγηση της ακεραιότητας της όρασης πραγματοποιείται με μια σχετικά απλή και γρήγορη μέθοδο, την εκτίμηση της οπτικής οξύτητας. 
H ομάδα του contact-lenses.gr δημιούργησε έναν απλοποιημένο αλλά πρότυπο πίνακα οπτικής οξύτητας που μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί μεγέθους Α4, για χρήση στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η καταγραφή της οξύτητας για τον κάθε οφθαλμό ξεχωριστά, είτε διόφθαλμα (και με βασικές οδηγίες χρήσης για τον "εξεταζόμενο").
Ο πίνακας αποτελείται από 4 σειρές με γράμματα Sloan, που περιέχονται και στους πρότυπους πίνακες logMAR (ETDRS), και ενδείκνυται για χρήση στα 4 μέτρα. Η κάθε σειρά περιέχει γράμματα με το μισό μέγεθος από την προηγούμενη, δηλαδή οι αλλαγές στο μέγεθος των γραμμάτων ειναι σταθερές μεταξύ των γραμμών. Η δεκαδική οξύτητα μεταβάλλεται από την πάνω σειρά προς τα την κάτω ως εξής: 1η 0.125, 2η 0.25, 3η 0.50, 4η 1.00 (που αντιστοιχούν σε 0.9, 0.6, 0.3, 0.0 logMAR).
Τα γράμματα περιέχονται σε όλα τα ευρωπαϊκά αλφάβητα, οπότε οι πίνακες έχουν δυνατότητα "πανευρωπαϊκής χρήσης”.
Κατεβάστε τον πίνακα σε υψηλή ανάλυση από εδώ.