Η εταιρεία contact-lenses.gr (Σ.Πλαϊνης – Δ.Μεστουσάκη ΟΕ - Aρ. Μητρώου 04520170038), από τον Σεπτέμβρη του 2014, διαθέτει πιστοποίηση για τα συστήματα ασφαλούς διαχείρισης που εφαρμόζει στην Εμπορία και Διακίνηση Φακών Επαφής και Υγρών Φακών Επαφής (από την TUV HELLAS μέλος του ομίλου TUV NORD GROUP).

Αποτελεί εγγεγραμμένο προμηθευτή στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υπηρεσιών (κωδικός 849) όπου καταγράφονται και ταξινομούνται προϊόντα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.
Η πιστοποίηση αποτελεί μια απόδειξη της πολυετούς προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της επιχείρησης, τόσο στις ποιοτικές εμπορικές επιλογές, όσο και σε θέματα αναπτυξης των συστημάτων διαχείρησης σύμφωνα με τα ανανωρισμένα και ισχυρά Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Δεσμευόμαστε για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχουμε τα τελευταία χρόνια και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των υπηρεσιών μας όσον αφορά την ορθή διακίνηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σας παρέχουμε.

“Υπουργική απόφαση για τη Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων”:
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1384 (ΦΕΚ 32Β, 16/1/2014) βασισμένες στα πρότυπα EN ISO 9000 και ISO 13485, οι εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύστημα «Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

Ακόμα και τα καταστήματα Οπτικών που αποθηκεύουν και διακινούν φακούς επαφής και υγρά συντήρησής των είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν ορισμένα πρότυπα για τη διασφάλιση της υγείας του χρήστη.