Οι παρακάτω πίνακες* παρουσιάζουν τα 49 βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει καθημερινά ένας χρήστης φακών επαφής 15θημερης / μηνιαίας ή ετήσιας αντικατάστασης για τη σωστή συντήρηση και τον απαραίτητο καθαρισμό των φακών του.

Στην περίπτωση χρήσης φακών ημερήσιας αντικατάστασης (μιας χρήσης) τα βήματα μειώνονται σε 22 ! Με το επιπλέον πλεονέκτημα ενός νέου ζευγαριού φακών κάθε μέρα !

Η χρήση φακών μιας χρήσης, ειδικά αυτές τις μέρες, εξασφαλίζει βέλτιστη υγιεινή και ασφάλεια !

Οι επαναστατικοί Miru 1 day είναι συσκευασμένοι σε επίπεδη θήκη (flat pack) πάχος ενός χιλιoστού, που εκτός απο την εργονομία που προσφέρει, συμβάλει στην καλύτερη υγιεινή, περιορίζοντας την επαφή των χεριών με την εσωτερική πλευρά του φακού επαφής, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες μολύνσεων απο βακτήρια και μικροοργανισμούς.

*Ο πίνακας αριστερά παρουσιάστηκε στο  webinar "COVID-19 and Contact Lens Wear & Care” με τον Philip Morgan από το University of Manchester υπό την οργάνωση της J&J!