Οι σκληροί αεροδιαπερατοί (συχνά αναφέρονται ως ημίσκληροι) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία φακών επαφής. Η ονομασία τους προκύπτει απο τα υλικά κατασκευής τους που είναι πολυμερή άκαμπτα (σκληρά) ενώ παράλληλα επιτρέπουν την τη διάδοση οξυγόνου στον κερατοειδή (αεροδιαπερατά). Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης διαπερατότητας σε οξυγόνο, σε σχέση με τους μαλακούς φακούς επαφής, αποτελούν ενδεδειγμένη λύση σε περιπτώσεις υποξίας. Επίσης, η μηδαμινή απορροφητικότητά τους στο νερό (υδρόφοβοι), ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μόλυνσης και περιορίζει τις εναποθέσεις απο τα λιπίδια και τις πρωτεϊνες των δακρύων.

Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση εξαιρετικά υψηλών και ανώμαλων αστιγματισμών, καθώς δεν έχουν κατασκευαστικούς περιορισμούς, ενώ βρίσκουν εφαρμογή στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων του κερατοειδή (π.χ κερατόκωνος) ή μετά από μεταμόσχευση κερατοειδή. Η εφαρμογή του σκληρού υλικού κατασκευής τους που ελαττώνει την ανομοιομορφία της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή, προσφέρει εξαιρετική ποιότητα όρασης συγκριτικά με τους μαλακούς φακούς επαφής.

Η μεγάλη διαφορά των σκληρών αεροδιαπερατών φακών επαφής, σε σχέση με τους μαλακούς, είναι η περίοδος προσαρμογής που απαιτείται, ώστε ο χρήστης να αισθανθεί άνεση. Για το λόγο αυτό απαιτείται εκπαίδευση και σαφείς οδηγίες απο τον επαγγελματία εφαρμοστή. Καθώς οι σκληροί φακοί διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ακόμα και έτη), εξίσου απαραίτητες είναι οι συμβουλές για τη σωστή φροντίδα και απολύμανση των σκληρών αεροδιαπερατών φακών με τα κατάλληλα προϊόντα (Menicare Plus, Spray & Clean, Progent).

Υλικό Menicon Z

Το πρώτο μεγάλo επίτευγμα της Menicon αποτέλεσε η ανάπτυξη και εξέλιξη του υλικού Menicon Z, από το μοναδικό συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής και πολυετούς έρευνας στη χημεία των υλικών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ο σκληρός αεροδιαπερατός φακός επαφής (Rigid Gas Permeable) με την υψηλότερη διαπερατότητα σε οξυγόνο με έγκριση από το FDA για 30 μέρες συνεχή χρήση! Τo υλικό Menicon Z παρουσιάζει το μεγαλύτερο δείκτη αεροδιαπερατότητας και μεγάλη αντοχή σε σχέση με όλα τα άλλα υλικά της παγκόσμιας αγοράς