Ένα συγκεντρωτικό άρθρο από τους φίλους ερευνητές Shehzad Naroo και Fabrizio Zeri σχετικά με τους 5 κύριους τομείς δράσεων που χρειάζεται να εφαρμοστούν στην πρακτική των φακών επαφής για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19:

- διαχείριση ασθενών.

- μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια κλπ)

- απολύμανση του εξοπλισμού και των δοκιμαστικών φακών επαφής,

- απολύμανση των χεριών.

- παρακολούθηση της υγείας των εφαρμοστών και του προσωπικού.

Ζeri F and Naroo S (2020). Contact lens practice in the time of COVID-19 - Kατεβάστε το άρθρο εδώ: